Koningsdag anno 2020

Koningsdag is een nationale feestdag in het Koninkrijk Nederland (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba) waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd. Koningsdag is een officiële vrije dag en valt op 27 april (en in het geval dat dit een zondag is op 26 april). Deze dag worden er door het hele land vrijmarkten georganiseerd.

Historie

De eerste officiële Koninginnedag werd gevierd op 31 augustus 1890 ter ere van de verjaardag van Koningin Wilhelmina. Daarvoor werd al, vanaf 1885 toen Wilhelmina vijf werd, Prinsessendag gevierd. De feestdag was een idee van de Liberalen om zo de eenheid van de Nederland te benadrukken.

In 1948 volgde Juliana Wilhelmina op als koningin van Nederland. Koninginnedag werd zodoende vanaf 1949 verplaatst naar 30 april, de verjaardag van de nieuwe vorstin. Op 30 april 1980 aanvaardde koningin Beatrix de troon van haar moeder. Zij veranderde de vorm van Koninginnedag ingrijpend. Ze besloot de feestdag niet te verplaatsen naar haar eigen verjaardag op 31 januari, als het ook eigenlijk te koud is voor een buitenfestiviteiten, maar liet de dag op 30 april, als eerbetoon aan haar moeder. Koningsdag wordt sinds 2014 gevierd op de verjaardag van staatshoofd Willem-Alexander, 27 april.

Festiviteiten

Op Koninginnedag zijn burgers niet verplicht in het bezit van een ventvergunning te zijn, waardoor er op deze dag veel vrijmarkten zijn. Onder koningin Wilhelmina was Koninginnedag een feestdag voor het volk en in het bijzonder voor kinderen. Wilhelmina was zelf nooit aanwezig bij de festiviteiten.
Voor koningin Juliana werd ieder jaar een defilé gehouden, waarbij de hele koninklijke familie op het bordes stond en mensen hen in een lange optocht bloemen en cadeaus aanboden. ’s Morgens werd door kinderen voor de burgemeester een aubade gezongen, waarna er kinderspelletjes waren. Aan het eind van de dag was er lampionnenoptocht. Koningin Beatrix veranderde bij haar aantreden de vorm van Koninginnedag door ieder jaar twee plaatsen in Nederland te bezoeken. Op verzoek van de koninklijke familie is onderdeel van de festiviteiten altijd koekhappen.

Invulling Koningsdag door Oranje Zevenhuizen

Stichting Oranje Zevenhuizen organiseert met Koningsdag de traditionele aubade en vrijmarkt. Vast onderdeel van ons programma is een lawaaioptocht, waarbij kinderen op versierde fietsen Zevenhuizen wakker maken. De lampionnenoptocht die onder koningin Juliana nog ’s avonds op 30 april werd gehouden, organiseert Stichting Oranje Zevenhuizen op een zaterdag rond 31 januari, ter ere van de echte verjaardag van prinses Beatrix.

Bronnen: lees meer over Koningsdag op Wikipedia